Monday, 19th of September 2016:

I will present new work, along with Matteo Ceschi from Milan, at Public Room Evergreen in Sarajevo on Monday, 19th September 2016. This is a public event, all are welcome. The exhibition will then be open from the 20th to the 24th of September from 16:00 to 21:00 every day. Feel free...

Friday, 5th of August 2016:

"Lost Belongings", was presented for the first time ever as part of 'Noć u Trnopolju' on Friday 5th August, 2016. It is shown here just as it was projected there... “Lost Belongings” is a photo series featuring images of possessions misplaced and abandoned on the Western Balkan refugee route, in cornfields and along disused railway lines that lead to the borders between Serbia, Hungary, and Croatia. This work presents these lost belongings as a means of connecting on a personal, intimate level to the refugee families who misplaced and discarded them, refugee families who are themselves misplaced and abandoned on the long road that leads away from home. These everyday, universally recognisable lost objects are presented in this work as analogous to the loss of belonging experienced by refugees. Refugees themselves are not visible in the images, their invisibility representing a statement on the current EU-Turkey Refugee Deal, the perceived aim of which is simply to render refugees invisible to the wider world. However, the human faces of refugees are clearly present in these small traces of their epic and traumatic journeys to find at least some level of safety and security…

"Izgubljene stvari" je foto serija koja sadrži slike vlastitih stvari izgubljenih I napuštenih na Zapadno-balkanskoj izbjegličkoj ruti, u kukuruznim poljima i duž željezničke pruge koja nije u upotrebi ,a koja vodi do granice između Srbije, Mađarske i Hrvatske. U radu su prikazane te izgubljene stvari kao sredstvo za povezivanje na ličnom, intimnom nivou sa izbjegličkim porodicama koje su ih izgubile I napustile, a koje su I same izgubljene I napuštene na dugom putu koji vodi daleko od kuće. Ti svakodnevni, univerzalno prepoznatljivi izgubljeni objekti su prezentirani u ovom radu kao analogija gubitku pripadnosti koji su iskusile izbjeglice. Same izbjeglice nisu vidljive na slikama, a njihova nevidljivost predstavlja iskaz o trenutnom dogovoru EU i Turske, gdje se nazire cilj koji jednostavno treba da učini izbjeglice nevidljivim širem svijetu. Međutim, ljudska lica izbjeglica su jasno prisutna u tim malim tragovima svojih epskih i traumatičnih putovanja na kojima bi pronašli barem neki nivo sigurnosti i zaštite…